Articles

co je nového v léčbě akné Vulgaris

zánět je pozadí běžně citovaných prvků patofyziologie akné: proliferace Propionibacterium acnes, zvýšená produkce kožního mazu se zvýšením cirkulujících androgenů a vadná keratinizace.1,2 ve skutečnosti výzkum ukazuje, že iniciační léze acne vulgaris-mikrokomedon-je v podstatě zánětlivá léze.3 Tato realizace jasně ovlivnila přístup k léčbě akné, ale nepřinesla spoustu nových léčebných postupů.

lepší pochopení patofyziologie akné a role zánětu však přineslo lepší pochopení toho, jak stávající terapie léčí onemocnění, a vedly k komplexnějším léčebným strategiím, které jsou multitargeted. Nicméně lokální a perorální antibiotika zůstávají hlavními pilíři léčby akné, spolu s lokálními retinoidy a benzoylperoxidem. Současné pokyny pro péči o akné zdůrazňují strategie, které snižují závislost na antibiotikách a minimalizují riziko rezistence.4 terapeutická Krajina by se konečně mohla měnit, s novými chemickými entitami pro akné a několika novými formulacemi ve vývoji.

Sarecyklin: nový tetracyklin

tetracyklinová antibiotika se používají k léčbě akné od roku 1950, ale jejich způsob účinku u nemoci nebyl zcela objasněn.5 kromě antibiotických účinků bylo prokázáno, že tetracykliny poskytují protizánětlivé vlastnosti a další biologické účinky.6,7

tetracyklin první generace je široké spektrum. Jako takový je spojen se zvýšeným potenciálem rezistence na antibiotika a větším dopadem na gastrointestinální zdraví. Nová sloučenina sarecyklin je tetracyklin s užším spektrem aktivity ve srovnání s jinými tetracykliny a se sníženou aktivitou proti enterickým gramnegativním bakteriím8 (Obrázek 1). Sarecyklin byl nedávno schválen americkým Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) v perorální formulaci jednou denně pro léčbu zánětlivých lézí nonnodulárního středně těžkého až těžkého akné vulgaris u pacientů ve věku 9 let a starších. Sarecyklin je dávkován v dávce 1, 5 mg / kg denně. Schválení FDA označuje první nové antibiotikum schválené pro akné za 4 desetiletí.

Obrázek 1. Sarecyklin má užší spektrum aktivity ve srovnání s jinými tetracykliny, jako je doxycyklin a minocyklin.

ve 2 klinických studiích fáze 3 sarecyklin prokázal účinnost při snižování zánětlivých i nezánětlivých lézí.9 ve 12.týdnu byla úspěšnost hodnocení (Iga) zkoušejícím (≥2 bodové snížení IGA a skóre 0 nebo 1 ) ve 2 studiích 21,9% a 22,6% u aktivní léčby (n=483 A n=519) ve srovnání s 10,5% a 15,3% (n=485 a n=515) u kontrol. Sarecyklin prokázal rychlý protizánětlivý účinek. Nástup účinku proti zánětlivým lézím byl pozoruhodný do 3.týdne. Ve 12. týdnu byly zánětlivé léze sníženy v ramenech aktivní léčby o 51,8% a 49,9% ve srovnání s 35,1% a 35,4% u kontrol.9

nejčastějšími hlášenými nežádoucími účinky vznikajícími při léčbě byly nauzea, nazofaryngitida, bolest hlavy a zvracení.9 vestibulární (závratě, tinnitus, vertigo) a fototoxické (spálení sluncem, fotosenzitivita) čaje se vyskytly u 1% nebo méně pacientů se sarecyklinem. Výskyt sarecyklinu v gastrointestinálním traktu byl nízký.9

Sarecyklin byl také hodnocen ve 2 studiích účinnosti při léčbě akné zad a hrudníku; ve skupině s aktivní léčbou bylo dosaženo úspěchu IGA o 29, 6% a 36, 6% ve srovnání s 19, 6% a 21, 6% kontrol.9

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.