Articles

Dostupná kapacita vody

dostupná kapacita vody je množství vody, které lze skladovat v půdním profilu a být k dispozici pro pěstování plodin. To je také známé jako dostupný obsah vody (AWC), profil dostupná voda (tlapa) nebo celková dostupná voda (TAW).

koncept, který předložili Frank Veihmeyer a Arthur Hendrickson, předpokládal, že voda snadno dostupná rostlinám je rozdíl mezi obsahem půdní vody při kapacitě pole (θfc) a trvalým bodem vadnutí (θpwp):

danielafcfc − θpwp

Daniel Hillel kritizoval, že pojmy FC a PWP nebyly nikdy jasně definovány a postrádají fyzický základ a že půdní voda není v tomto rozmezí nikdy stejně dostupná. Dále navrhl, že užitečný koncept by měl současně zvážit vlastnosti rostlin, půdy a meteorologických podmínek.

Lorenzo a. Richards poznamenal, že koncept dostupnosti je příliš zjednodušený. Viděl to: termín dostupnost zahrnuje dva pojmy: a) schopnost kořene rostliny absorbovat a používat vodu, se kterou je v kontaktu, a b) připravenost nebo rychlost, s jakou se půdní voda pohybuje, aby nahradila vodu, kterou rostlina použila.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.