Articles

Jaké jsou Newyorské zákony o přemístění dětí?

když je rozvod konečný, manželé mohou pokračovat ve svém životě odděleně. Přitom jsou někdy prezentovány s okolnostmi v životě, které mohou vyžadovat, aby se vzdálili od svého současného domova. Může to být způsobeno pracovní nabídkou nebo rodinnou záležitostí. I když to má být vzrušující doba v životě člověka, může být obtížné, pokud sdílejí péči o své dítě. Rodiče obvykle chtějí, aby se jejich dítě pohybovalo s nimi. Druhý rodič se však může proti tomuto kroku postavit. V těchto situacích mohou rodiče muset záležitost vyřešit soudním sporem. Pokračujte ve čtení níže a dozvíte se více a kontaktujte zkušeného právníka pro rodinné právo v New Yorku.

fyzická vazba vs právní vazba

ujednání o vazbě jsou stanovena pro rodinu během rozvodu. To označuje právo rodiče na fyzickou a právní péči. Fyzická péče určuje rodiče dítěte ve vazbě. Tento jedinec, s nímž dítě žije a tráví většinu času. I když je to pravda, dítě tráví čas také v domově rodičů, kteří nejsou ve vazbě. Na druhou stranu. Právní péče je ve vztahu k vlivu, který má rodič v životě svého dítěte. To jim dává právo činit důležitá rozhodnutí týkající se záležitostí, jako je zdravotní péče, vzdělání, náboženství a dokonce i přemístění. Rodiče, kteří nejsou ve vazbě, by měli vždy bojovat za právní péči, i když nemají fyzickou péči. Je to proto, že jim může dát právo bojovat za své dítě během případů přemístění.

Newyorské pokyny pro přemístění

někdy mohou rodiče vyřešit problémy s přemístěním sami. Existuje však mnoho případů, kdy potřebují pomoc soudce. Přitom, rodič, který se chce přestěhovat, je povinen soudu prokázat, že přemístění by bylo v nejlepším zájmu dítěte, navzdory odklonu od druhého rodiče. Druhý rodič může také argumentovat svůj nesouhlas s tímto krokem.

aby soudce rozhodl, co je pro dítě nejlepší, zváží řadu faktorů. To může zahrnovat, ale není omezeno na:

  • vztah mezi rodičem bez vazby a dítětem
  • vztah dítěte s jejich rozšířenou rodinou
  • akademický a společenský život dítěte
  • kvalita života dítěte
  • důvod přemístění
  • proč rodič, který není ve vazbě, je proti pohybu
  • jak tento krok může ovlivnit kvalitu života rodiče ve vazbě

kontaktujte naši firmu

Zimmet Law Group, P. C. je zkušený tým advokátů, kteří vedou klienty ve věcech plánování a správy nemovitostí, rozvodového a rodinného práva, nemovitostí, obchodních sporů, obchodního práva, konkurzu a práva pronajímatele a nájemce. Pokud požadujete služby efektivního právníka v New Yorku, kontaktujte naši firmu ještě dnes a naplánujte konzultaci.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.