Articles

Neptun: magnetické pole a magnetosféra

před setkáním Voyageru 2 s Neptunem v srpnu 1989 se předpokládalo, že planeta má obyčejné magnetické pole a magnetosféru. Vnitřní magnetické pole Neptunu však bylo stejně bizarní jako uran (viz Uran: magnetické pole a magnetosféra), s osou symetrie nakloněnou o 49° k ose planetární rotace. Protože samotná osa rotace byla téměř v pravém úhlu ke slunečnímu směru, polární osa magnetosféry, nazývaná polární hrot, byla střídavě téměř zarovnána s tokem a poté téměř v pravém úhlu k toku. V době průchodu kosmické lodi Voyager byl polární hrot tak orientován vzhledem k trajektorii setkání, že Voyager (poprvé na jakékoli planetě) vstoupil do magnetosféry přes polární hrot (Belcher et al., 1989).

planeta a interiér

Neptun má rovníkový poloměr 24 800 km, což je o něco menší než poloměr uranu, hmotnost 17 zemských hmot (což je o něco větší než…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.