Articles

Raleigh neadekvátní nebo nedbalý bezpečnostní právník

jak je definováno regulačními normami Raleigh, nedostatečná nebo nedbalá bezpečnost by byla v případě, že je tmavé parkoviště nebo tmavá oblast obchodního zařízení bez odpovídající nebo dostatečné bezpečnostní hlídky, ať už pěšky nebo videem. Jednotlivec je pravděpodobnější, že bude zraněn při útoku, kriminální přístup nebo něco v této oblasti.

Raleigh nedostatečný nebo nedbalý bezpečnostní právník může váš případ přezkoumat, pokud jste byli zraněni a máte zájem o podání žaloby. To může být zásadní pro váš případ konzultovat význačné prostory odpovědnost právník o vašem případě.

povinnost ochrany

přiměřená bezpečnost je dostatečná bezpečnost, a to buď videem, nebo policejní přítomností, nebo bezpečnostní přítomností, aby bylo zajištěno, že nehrozí nebezpečí poškození čtenářů. Pokud by majitel mohl udělat něco jiného, jako by měl v pohotovostním režimu vymáhání práva, odpovídající bezpečnostní síly, více kamerového dohledu nebo pokud byla zajištěna veškerá bezpečnost a zločiny jsou stále spáchány, je pravděpodobné, že zabezpečení nefungovalo. Je důležité kontaktovat raleighova nedostatečného nebo nedbalého bezpečnostního právníka, protože tyto scénáře jsou považovány za specifické pro fakta.

pokud v minulosti došlo k vloupání a pokud měli důvod vědět, že jsou zaměřeny, pak by jejich odpovědností bylo zvýšit bezpečnost. Jejich povinnost se vztahuje na trestné činy, které jsou předvídatelné na základě povahy podnikání nebo minulých činů. Jejich povinnost by platila v těchto případech, pokud je někdo zraněn kvůli spáchání trestného činu nebo tak něco.

cílené oblasti, které obtěžují nebo poškozují lidi, by mohly zahrnovat parkoviště, které není dobře osvětlené, neexistují žádné videokamery a predátoři to vědí. Vlastník půdy nebo manažer má povinnost zajistit, aby prostor byl přiměřeně bezpečný pro čtenáře a lidi, kteří by byli v této oblasti, protože mají povinnost chránit čtenáře a další, kteří by byli v této oblasti, před všemi předvídatelnými škodami, které mohou vést.

určení nepředvídatelného trestného činu

trestný čin lze považovat za nepředvídatelný, pokud nedošlo k žádným útokům v minulosti a pokud byl mimo oblast rozumných možností. Jednotlivec nemusí varovat před ničím, co by se mohlo stát.

pokud v této oblasti došlo k sexuálním útokům a podnik neměl bezpečnostní sílu nebo video dohled, s větší pravděpodobností by to byl předvídatelný zločin. Pokud dojde k trestnému činu, který se nikdy předtím nestal a nebyl důvod se domnívat, že k němu dojde dnes, pak to bude pravděpodobně nepředvídatelné.

předvídatelné zločiny

předvídatelný zločin by byl něco, co by se dalo nebo mohlo očekávat, že se za daných okolností stane. Raleigh neadekvátní nebo nedbalí bezpečnostní právníci viděli případy, kdy se na parkovišti nebo v temné oblasti obklopující budovu odehraje trestný útok, kterému lze zabránit, jako je loupež nebo sexuální napadení.

žalovat za nedostatečnou nebo nedbalou bezpečnost

poškozená osoba by žalovala vlastníka půdy, správce nemovitosti nebo nájemce, který skutečně provozoval prostor, a poté jakýkoli větší subjekt, který jej může vlastnit nebo provozovat. Například, pokud se jedná o hotel, poškozená osoba by žalovala jednotlivého provozovatele hotelu. Pokud je součástí většího řetězce, poškozený by mohl žalovat i společnost.

Raleighova promlčecí lhůta pro tyto případy je tři roky ode dne, kdy je osoba zraněna. Je to jemnější vztah, když je někdo zraněn, ne jen vada na něčí majetek, kde padl a zranil se. To je jasné spojení. Zde neznámá lidská činnost, která může věci komplikovat.

důkazní břemeno

žalobce musí prokázat v nedostatečném nebo nedbalém bezpečnostním případě tím, že prokáže, že zařízení vědělo nebo mělo vědět, že trestný čin byl předvídatelný a neudělal nic pro ochranu patronů před ním.

vzhledem k tomu, že žalobce má vždy důkazní břemeno v případech občanské nedbalosti, je důležité se poradit s Raleighovým nedostatečným nebo nedbalým bezpečnostním právníkem. Podávají žalobu a mají důkazní břemeno, které dokazuje, že jednání obžalovaného bylo spíše nedbalostní. Pokud by byla bezpečnost přiměřená a nebylo by možné udělat nic jiného, aby se zabránilo spáchání trestného činu, pak to pravděpodobně nebude případ a bude zamítnuto.

co by měl každý vědět

Raleigh nedostatečné nebo nedbalé bezpečnostní případy jsou velmi obtížné a obtížné sledovat kvůli prvku předvídatelnosti a co vlastník půdy věděl nebo měl vědět. Je důležité kontaktovat Raleigh neadekvátní nebo nedbalý bezpečnostní právník rychle zachovat jakoukoli videokazetu, dokumenty, nebo něco podobného, protože tyto věci zmizí, jak čas plyne. Za počáteční konzultaci s právníkem se neplatí žádný poplatek, takže poškozená osoba má řádné pokyny, zda má případ pokračovat.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.