Articles

Recenzelidská genetická historie Oceánie: blízké a vzdálené pohledy na rozptýlení

lidská historie Oceánie je jedinečná tím, že zahrnuje jak první expanzi moderních lidí mimo Afriku do Nové Guineje a Austrálie, tak i poslední regionální lidskou okupaci Polynésie. Mezi další antropologické zvláštnosti Oceánie patří rysy, jako je mimořádně bohatá jazyková rozmanitost zejména Nové Guineje s asi 1000 často velmi odlišnými jazyky, nezávislý a raný rozvoj zemědělství na Vysočině Nové Guineje asi před 10 000 lety nebo dlouhodobá izolace celého regionu od vnějšího světa, která trvala až do 30. let pro většinu vnitrozemí Nové Guineje. Tento přehled poskytne přehled o genetických aspektech historie lidské populace v Oceánii a o tom, jak se některé antropologické zvláštnosti odrážejí v lidských genetických datech. Vzhledem k aktuální dostupnosti dat se většinou zaměří na poznatky z sex-specificky zděděná mitochondriální DNA a Y-chromozomální DNA, vzhledem k tomu, že se brzy očekává, že více údajů o autosomální DNA v celém genomu přidá další podrobnosti nebo může opravit pohledy získané z těchto dvou, i když velmi složité, genetické lokusy.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.