Articles

Sovětský velvyslanec pohled na USA-Globální Studená válka

zahraniční politika Spojených států, která odráží imperialistické tendence amerického monopolistického kapitálu, je v poválečném období charakterizována snahou o světovou nadvládu. To je skutečný význam mnoha prohlášení prezidenta Trumana a dalších zástupců amerických vládnoucích kruhů; že Spojené státy mají právo vést svět. Všechny síly americké diplomacie-armáda , letectvo, námořnictvo, průmysl a věda-jsou zařazeny do služeb této zahraniční politiky. Za tímto účelem byly vyvinuty a realizovány široké plány expanze prostřednictvím diplomacie a vytvoření systému námořních a leteckých základen, které se táhnou daleko za hranice Spojených států, prostřednictvím závodů ve zbrojení a vytvořením stále novějších typů zbraní. . . .
během druhé světové války . . . vypočítal, že Spojené státy americké, pokud by se mohly vyhnout přímé účasti ve válce, by do ní vstoupily až na poslední chvíli, kdy by mohly snadno ovlivnit výsledek války a zcela zajistit její zájmy.
v tomto ohledu se předpokládalo, že hlavní konkurenti Spojených států budou ve válce rozdrceni nebo značně oslabeni a Spojené státy na základě této okolnosti převezmou roli nejsilnějšího faktoru při řešení základních otázek poválečného světa.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.