Articles

Hvorfor NYC DOT fortov inspektion og overtrædelser er afgørende for fortov entreprenører?

der er mange ejendomsejere, der ikke ved, de er ansvarlige for fortovet på deres ejendom, indtil de bliver ramt af en NYC fortov overtrædelse fra prikken. Uden tvivl, NYC DOT fortov inspektion og overtrædelser er afgørende for alle fortov entreprenører i USA. NYC-loven kræver, at grundejere, for deres egen regning, installere, bygge, reproducere, repave og fikse fortovet, der støder op til deres egenskaber, inklusive krydsningspunktets kvadrant og fodgængerramper til hjørneegenskaber, i henhold til PRIKDETALJER.

Segment 7-210 i den nye by Administrative kode gør grundejere muligvis i fare for individuelle sår forårsaget af deres manglende evne til at holde fornuftigt sikre fortove. Grundejere skal holde deres fortove rene og er ligeledes ansvarlige for snerydning.

er DOT inspektion sikker din by?

DOT inspektion fortov hele byen for at sikre, at de er beskyttet. NYC DOT Fortovsinspektionshold sendes til ejendomme, der er afhængige af eksplicitte kriterier, inklusive blokke, hvor der blev redegjort for skader til byen, eller hvor grumblings blev registreret. Speck overvejer desuden sidste gang området blev gennemgået for fortovsfejl. Overtrædelser gives i hvert område i byen.

Hvad er fortovskrænkelser?

en overtrædelse af fortovet er en officiel meddelelse fra DOT om, at dit fortov er defekt. Der er ingen Bøde forbundet med en overtrædelse. En kopi af underretningen dokumenteres med Amtssekretæren og forbliver registreret, indtil ekspedienten får officiel meddelelse fra byen om, at der er foretaget velsmagende rettelser. En overtrædelse kan ødelægge salg eller genforhandling af din ejendom.

Hvad er forholdet mellem fortovskrænkelser og ejendomsejere?

byen udsteder fortovsbrud for at opfordre grundejere til at rette deres fortov for at forbedre den offentlige sikkerhed. Grundejere opfordres til at udføre rettelser til deres fortove, før en tilstand bliver til en deformitet, der ville give stigning til en overtrædelse. Endeløs forsyning af en grundejer til at helbrede fortovets ufuldkommenhed, der henvises til i en overtrædelse, der blev givet af NYC DOT efter en undersøgelse, kan DOT spille arbejdet eller indgå en vikar for at spille arbejdet, og Finansministeriet opkræver grundejeren i henhold til afsnit 19-152 i den nye Administrative kode. Derfor, du har brug for en NYC DOT fortov inspektion og overtrædelse af dine egenskaber.

hvad er fristen for at reparere din beskadigede fortov?

de amerikanske myndigheder giver dig en tid på 75 dage, og hvis du ikke udfører rettelser inden for 75 dage, kan DOT muligvis spille arbejdet eller ansætte en NYC fortov betonentreprenør til at spille arbejdet, og Finansministeriet opkræver grundejeren. I tilfælde af at du fik adskillige meddelelser om en overtrædelse, erstatter den mest aktuelle enhver tidligere meddelelse.

Hvad er fortovsfejl?

fortov ørkener, der kan henvises til med overtrædelser, registreres i område 19-152 i den nye by Administrative kode. En del af de regelmæssige fejl, der kan medføre en overtrædelse:

  • kollapsede fortov: stykke af en fortov slab kollapsede
  • Trip fare: fortov cut ikke erstattet forårsager en tur fare
  • isenkram trip fare: isenkram stikker op af fortovet forårsager en tur fare
  • trærødder: trærødder løfte op fortov
  • forkert hældning: fortov slab på en forkert hældning
  • lappearbejde: Dårligt fast kludetæppe

Hvad er problemerne forårsaget af’trærødder’?

hvis dine fortovsproblemer er forårsaget af trærødder, kan din ejendom være kvalificeret til løsning af Department of Parks and Recreation (DPR) under deres træ-og Fortovsprogram. DPR tilbyder desuden gratis konsultationer for grundejere, der laver arbejde omkring trærødder. Bemærk, at klipning eller barbering af de underliggende fundamenter for bybesatte træer er omhyggeligt begrænset. Dab opkræver ikke grundejere for rettelser til træskadede områder på fortovet.

hvilke omkostninger gælder for manglende eller defekte kantsten?

grundejere opfordres til at rette eller udskifte manglende eller defekte kantsten. DOT kan reparere eller erstatte manglende eller defekte kantsten uden omkostninger for dig. Ja, du kan få denne service gratis, hvis du følger retningslinjerne for inspektion og overtrædelse af NYC DOT fortov.

Hvad er fortovsproblemer forårsaget af andre?

hvis din fortov blev revnet af en forsyningsorganisation eller NYC fortov Beton entreprenør, arkivere skaden og forsøge at få den organisation, der gjorde skaden for at ordne det. Hvis du ikke har den foggiest ide, hvem der gjorde skaden, kan du se gennem de licenser, som DOT gav i dit lokale område. Sager mod forsyningsorganisationer (ConEdison, KeySpan og så videre.) bør registreres med deres separate sager divisioner.

Hvad er måderne til at bestride en overtrædelse?

  • forkert ejendomsejer

overtrædelser kan en gang imellem gives til en fejlagtig ejendom. Match den foreløbige inspektion og overtrædelsesrapport med din ejendom. Kontroller ejendommens bredde og andre dimensioner. Tjek området træer, skilte, utility caps, kælder indgange eller forskellige funktioner. I tilfælde af at det på trods af alt giver ideen om, at det ikke er din ejendom, skal du besøge “311 Online og kræve en Fortovsovertrædelsessøgning”.

  • Ansøg om geninspektion

hvis du kigger på din ejendom og ikke finder de kontrollerede mangler, kan du anmode om en nyinspektion inden for 45 dage efter at have accepteret din meddelelse om overtrædelse. For en re-inspektion, besøg 311 Online og ansøge om en NYC fortov overtrædelse re-inspektion. En geninspektion er en anden inspektion af fortovet af en alternativ inspektør, der ikke nærmer sig rapporten fra hovedevaluatoren. Du vil under alle omstændigheder blive informeret via mail fem dage før geninspektionsdatoen. Inspektører vil ikke gå til din indgang, da de ikke er tilladt at søge efter grundejere, når de fører geninspektion. Dette er din sidste inspektion. Konsekvenserne af geninspektionen vil blive sendt til dig (via e-mail eller SMS).

få vores bedste service af fortovsreparation

vi tilbyder overkommelige tjenester af fortovsreparation ikke kun i NYC, vi leverer også luksustjenesterne i Fortovsreparation. Du kan benytte vores tjenester i en af disse nævnte Byer, og vores ekspert vil underholde dig alle forespørgsler så tidligt som muligt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.