Articles

Tilgængelig vandkapacitet

tilgængelig vandkapacitet er den mængde vand, der kan opbevares i en jordprofil og være tilgængelig til dyrkning af afgrøder. Det er også kendt som tilgængeligt vandindhold, profil tilgængeligt vand (pote) eller samlet tilgængeligt vand.

konceptet, fremsat af Frank Veihmeyer og Arthur Hendrickson, antog, at det vand, der er let tilgængeligt for planter, er forskellen mellem jordvandindholdet ved feltkapacitet (karrfc) og permanent visningspunkt (karrfc):

Kristian Hillel kritiserede, at udtrykkene FC og PV aldrig var klart definerede og mangler fysisk grundlag, og at jordvand aldrig er lige tilgængeligt inden for dette interval. Han foreslog endvidere, at et nyttigt koncept samtidig skulle overveje egenskaberne ved plante -, jord-og meteorologiske forhold.

Richards bemærkede, at begrebet tilgængelighed er forenklet. Han så det: udtrykket tilgængelighed involverer to forestillinger: a) planterodens evne til at absorbere og anvende det vand, som den er i kontakt med, og B) den beredskab eller hastighed, hvormed jordvandet bevæger sig ind for at erstatte det, der er blevet brugt af planten.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.