Articles

American Journal of Philology

Xenophon on usein sivuutettu kevyenä esseistinä, jolla on huomattava charmi mutta rajallinen analyyttinen kyky. Hänen dialoginsa ”Oeconomicus” mielletään lähinnä yhteiskuntahistorioitsijoiden retoriikaksi referenssin perässä. Molemmat ansaitsevat parempaa, ja tämän Sarah Pomeroyn Uusi selostus nyt tarjoaa. Kuten sen koko nimi lupaa, se on korvaamaton lisä sekä Ksenofonin tutkimukselle että muinaiselle sosiaalihistorialle. Keskustelu on kauttaaltaan hyvin informoitua, ja pohdittavaksi nousee monia perustavanlaatuisia kysymyksiä koskien nykyajan käsityksiä antiikin taloudesta, Ksenofonin omaa taloudellista näkökulmaa ja dialogin todellista luonnetta. Johdannossa käsitellään vääjäämättä kaikkia tuttuja aiheita, mutta se perustuu siihen paljon vähemmän tuttuun lähtökohtaan, että Ksenofon pyrkii johdonmukaiseen, johdonmukaiseen ja jollain tapaa varsin radikaaliin agendaan ja että se, mitä on yleisesti pidetty episodisena tai anekdoottisena luonteeltaan, on tyyliltään ja argumentaatioltaan yhtenäistä (5ff. ja 14-20). Oeconomicus tarkoittaa P: tä. filosofisen dialogin ja maataloudellisen tutkielman yhdistelmä (263). Keskeinen teema, siis, edelleen ilmeinen aihe kotitalouksien ja kiinteistöjen hallinta, tällä erolla, että Xenofon aikoo analyysi kotimaan talouden-sen luonne ja mikä tekee siitä rasti, ei pelkkä exposition ”miten ajaa” avioliitto, talo, ja estate—kuten hänen oma vähättelevä huomautuksia käsikirja-kirjoittajat (xvi.1), ja terävä sokraattinen luonne vuoropuhelun voisi ehdottaa. Dialogin monitahoinen kirjallinen tyyli ja kertova dramatiikka, joista hänen kommenttinsa saavat meidät tietoisiksi, ovat kuitenkin sellaisia, että Ksenofonin argumentti on jopa arvovaltaisempi kuin hän sallii.

kommentaarin suuren rikkauden keskellä käydään keskustelua Ishomakhoksen roolista. Kuinka historiallinen hahmo hän on? P. kertoo asiasta ytimekkäästi (259-64) ja käsittelee Ksenofonin huumorin käyttöä, jota on tulkittu vaihtelevasti. Jotkut pitävät kuvaa Ischomakhoksen avioliitosta satiirisena vitsinä historiallista henkilöä vastaan, mutta P. vaikka otettaisiinkin huumori mukaan miehen ja vaimon väliseen keskusteluun, Ksenofonin yleinen aikomus on vakava, ellei välttämättä tosiasiallinen, ja ihanneavioliitto on olennainen osa menneisyyden ihannointia, joka on osa kokonaisuutta. P. huomauttaa, että dialogin dramaattinen ajankohta on vahvistettu hyvin epätäsmällisesti viidennellä vuosisadalla (18f.). Samalla Ksenofon siirtyy menneen ja nykyisen välillä vanhoista hyvistä ajoista vähemmän loistokkaaseen nyt, kun, P. toiset taas ovat väittäneet, että peloponnesolaissodan vaikutukset olivat muuttaneet Ateenan yhteiskuntaa peruuttamattomasti (47). Hän huomauttaa (31), että instituutiot voivat vain avoimesti kommentoida niiden rappeutumisen alkua, niin että Ksenofonin voidaan ymmärtää kirjaavan perinteisten avioliittosääntöjen katoamisen ja kotitalouden omavaraisuuden. Kirjallisen kertomuksen olemassaolon tarvitsee kuitenkin vain merkitä kapeiden kirjallisuuspiirien uutta kiinnostusta tiettyihin aiheisiin-valtapolitiikkaan-varmasti Thukydideen aikaa kauemmin.

onko ongelma, että Ksenofon esiintyy sekä vanhoillisena vanhoillisena että analyyttisenä ateenalaisen yhteiskunnan ja kotimaan talouden tarkkailijana nykyisessä tilassaan? Voimme yksinkertaisesti pitää näennäistä ristiriitaa Ksenofonin tahallisena tässä monitahoisessa ja monikerroksisessa teoksessa, kuten P. tekee, tai voimme tehdä lisäoletuksia. Yksi voisi olla se, että sodan vaikutukset olivat lievemmät kuin P. oletetaan, ja että Ksenofon vastaa tarpeeseen vahvistaa perinteisiä arvoja sen sijaan, että suosittelisi niitä aikakaudelle, joka on menettänyt ne, ja kommentoi kestäviä hyviä käytäntöjä, jotka ovat aina tuottaneet hyödyllisiä tuloksia. Toinen voisi olla se, että Ksenofon pelaa täällä varmasti monia pelejä, joista monimutkaisin on viitata analogisesti hänen todellisiin huoliinsa, ja että se, mikä näyttää olevan iso kuva (kotimaan taloudesta), on vain heijastus. Hän todellakin ihannoi menneisyyttä, kuten P. huomauttaa, erityisesti persiankielisessä osiossaan (iv, hänen kommentaarinsa…

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.