Articles

Käytettävissä oleva vesikapasiteetti

käytettävissä oleva vesikapasiteetti on se vesimäärä, joka voidaan varastoida maaprofiiliin ja jota voidaan käyttää viljelykasvien viljelyyn. Se tunnetaan myös nimillä available water content (AWC), profile available water (PAW) tai total available water (Taw).

Frank Veihmeyerin ja Arthur Hendricksonin esittämä käsite oletti, että kasvien helposti saatavilla oleva vesi on maan vesipitoisuuden (θfc) ja pysyvän nuutumispisteen (θpwp)välinen ero:

θa ≡ θfc-θpwp

Daniel Hillel kritisoi, että termejä FC ja PWP ei ole koskaan määritelty selkeästi ja että niillä ei ole fysikaalista perustaa ja että maaperävettä ei ole koskaan saatavilla tasapuolisesti tällä vaihteluvälillä. Hän myös ehdotti, että hyödyllinen käsite olisi samanaikaisesti harkita ominaisuuksia kasvien, maaperän ja sääolosuhteet.

Lorenzo A. Richards huomautti, että käytettävyyden käsite on liian yksinkertaistettu. Hän katsoi, että: termi saatavuus sisältää kaksi käsitettä: (a) kasvin juuren kyky imeä ja käyttää vettä, jonka kanssa se on kosketuksissa, ja (b) valmius tai nopeus, jolla maavesi siirtyy sisään korvaamaan se, mitä kasvi on käyttänyt.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.