Articles

Minireviewpektiinimetyyliesteraasi ja sen proteinaceous inhibitor: a review

Pektiinimetyyliesteraasi (PME) katalysoi pektiinin demetoksylaatiota, joka on merkittävä kasvisoluseinän polysakkaridi. Muuttamalla metyyliestereiden määrää ja jakautumista pektiinin selkärangassa PME vaikuttaa pektiinin herkkyyteen myöhemmissä (ei-) entsymaattisissa konversioreaktioissa (esim., pektiinin depolymerointi) ja geelin muodostumista, ja siten sen toimivuutta sekä kasvien soluseinässä että pektiiniä sisältävissä elintarvikkeissa. Entsyymillä on kasvien ja patogeenien vuorovaikutusten lisäksi keskeinen rooli kasvullisessa ja lisääntymiskasvien kehityksessä. Lisäksi PME-toiminnalla voi olla myönteinen tai haitallinen vaikutus kasvipohjaisten elintarvikkeiden rakenteelliseen laatuun. Näin ollen PME: llä ja myös useilla kasvilajeilla esiintyvällä ja erityisesti kasvien PME: tä inhiboivalla PME: llä (proteinaceous PME inhibitor, pmei) on suuri merkitys sekä kasvibiologeille että elintarviketeknologeille, ja niitä tutkitaan intensiivisesti molemmilla aloilla. Tarkasteluasiakirja tarjoaa jäsennellyn ja kattavan yleiskatsauksen PME: tä ja PMEI: tä koskevasta vuosien aikana kertyneestä tiedosta. Huomiota kiinnitetään sekä vakiintuneisiin että uusiin tietoihin, jotka koskevat i) niiden esiintymistä, polymorfisuutta ja fysikaaliskemiallisia ominaisuuksia, ii) primaarisia ja kolmiulotteisia proteiinirakenteita, iii) katalyyttisiä ja inhibitorisia toimintoja, iv) fysiologisia rooleja in vivo ja v) endogeenisten ja eksogeenisten entsyymien ja inhibiittorien merkitystä (elintarvike) teollisuudessa. Jäljellä olevat tutkimushaasteet on esitetty.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.