Articles

Tallene på portugisisk (Numerais)

kardinaltall, ordinal, desimal, brøker, ekspresspris

kardinaltall (cardinais)

kardinaltall fra 1 til 10

det er likhet med spansk, tallene 0 til 10

portugisisk spansk
0 null null
1 um en
2 dois to
3 trê tre
4 quatro fire
5 fem fem
6 seks seks
7 sete syv
8 åtte åtte
9 nove ni
10 dez ti

meia

«Meia» betyr også «seks». Det er egentlig forkortelsen for «meia dú» (et halvt dusin). Det brukes vanligvis når du må gi et telefonnummer.

meu telefon é meia fem meia meia
telefonen min er 6566

kardinalnumre fra 11 til 19

tallene fra 11 til 15 er ledsaget av «ze» etter roten:

onze, døse…
elleve, tolv…

portugisisk spansk
11 onze elleve
12 døs tolv
13 treze tretten
14 quatorze fjorten
15 quinze femten
16 dezeseis seksten
17 dezesete sytten
18 dezoito atten
19 dezenove nitten

kardinaltall fra 20 til 500.000

Lagt til » e » mellom tall

 • tall har en «e» mellom hundre, ti og enhet
 • e e

  duzentos og femti e trê
  253

 • tall bære en » e «mellom enheter av tusenvis og hundrevis, og hvis tallet ender i «00»
 • e + «00»

  dois mil e seicentos
  2.600

 • Men hvis tallet ikke slutter i » 00 «ikke lagt til»e»:
 • e

  to tusen, seicentos e quinze
  2.615

 • tall bærer en » e » mellom enhetene på tusen og resten av tallet hvis hundrevis er «0»
 • e

  dois mil e quatro
  2.004

  e e

  mindre enn 5341 > 1.045

portugisisk spansk
20 vinte tjue
21 vinte e um tjueen
22 vinte e dois tjueto
23 vinte e trê tjuetre
24 vinte e quatro tjuefire
25 vinte e cinco tjuefem
26 vinte e seks veintisé
27 tjuesju veintisiete
28 tjueåtte veintiocho
29 tjueni veintinueve
30 tretti av treinta
31 trettien treinta y uno
32 trettito treinta y dos
33 trettitre treinta y tres
34 trinta e quatro trettifire
35 trinta e cinco trettifem
36 trinta e seks trettiseks
37 trinta e sete trettisju
38 trinta e åtte trettiåtte
39 trinta e nove trettini
40 quarenta førti
41 quarenta e um cuarenta un
42 quarenta og dois cuarenta dos
43 quarenta og trê
44 quarenta og quatro cuarenta CU
45 quarenta og cinco Cuarenta CU
46 quarenta og seis cuarenta y
47 quarenta e sete cuarenta siete
48 quarenta og oito førtiåtte
49 quarenta e nove førtini
50 femti femti
51 femti-e-um femti-en
52 femti e dois to og femti
53 femti e trê femti tre
54 femti og fire femtifire
55 femti og fem femti fem
56 femti og seks femtiseks
57 femti e sete femtisju
58 femti og åtte femtiåtte
59 femti e nove femti-ni
60 sessenta seksti
61 sessenta e um sekstien
62 sessenta e dois sekstito
63 sessenta e trê seksti-tre
64 sessenta e quatro sekstifire
65 sessenta e cinco sekstifem
66 sessenta e seks sekstiseks
67 sessenta e sete sekstisju
68 sessenta e åtte sekstiåtte
69 sessenta e nove sekstini
70 sytti sytti
71 sytti-e-um sytti-en
72 sytti e dois syttito
73 sytti e trê syttitre
74 sytti og fire syttifire
75 syttifem syttifem
76 syttiseks syttiseks
77 sytti og syv syttisju
78 sytti og åtte syttiåtte
79 sytti e nove sytti-ni
80 oitenta åtti
81 oitenta e um åtti-en
82 oitenta e dois åttito
83 oitenta e trê åtti-tre
84 oitenta e quatro åttifire
85 oitenta e cinco åttifem
86 oitenta e seks åttiseks
87 oitenta e sete åttisyv
88 oitenta e åtte åttiåtte
89 oitenta e nove åtti-ni
90 nitti nitti
91 noventa e um nittien
92 noventa e dois nittito
93 noventa e trê nitti-tre
94 noventa e quatro nittifire
95 nitti og fem nittifem
96 nitti og seks nittiseks
97 noventa e sete nittisju
98 nitti og åtte nittiåtte
99 noventa e nove nitti og ni
100 cem ett hundre
101 cento e um ett hundre en
200 duzentos (- as) to hundre
300 trezentos (- as) tre hundre
400 quatrocentos (- as) fire hundre
500 quinhentos (- as) fem hundre
600 seiscentos (- as) seks hundre
700 setecentos (- as) syv hundre
800 oitocentos (- as) åtte hundre
900 novecentos (-as) ni hundre og
1000 tusen tusen
1001 mil e um tusen og en
1002 mil e dois tusen to
1100 mil cento tusen vitenskapelig
1101 tusen, hundre og en mil ciento uno
2000 de to tusen –
3000 en tre tusen- tre tusen,
4000 de fire tusen – fire tusen,
5000 en fem tusen – fem tusen
10.000 de ti tusen – diez mil
100.000 ett hundre tusen- vitenskapelig mil
500.000 fem hundre quinientos mil

Los n hryvmeros cardinales flott

engelsk Betydning
1.000.000 a-a-million un milló
2.000.000 de to millioner –
2.000.001 de to millioner og en
10.000.000 ti millioner diez millones
1.000.000.000.000 um bilhã en billion

i skriftlig form med bokstaver, tall som er dannet av en million, og tusenvis er plassert mellom millioner og tusenvis og et komma «,»

,

dois milhõ, seicentos tusen
2.600.000

Bruk av nú cardinal

 • brukes etter at artikkelen eller pronomen
 • Os quatro venner var na festa
  de fire vennene gikk til festen

 • alle tall med «um»,»dois» og hundrevis, endring av kjønn med hensyn til den medfølgende.
 • jeg kjøpte to skjorter
  jeg kjøpte to skjorter

  vi kjøpte to hundre egg
  vi kjøpte to hundre egg

 • Den kan brukes som et ubestemt antall
 • ett minutt, vær så snill
  ett minutt, vær så snill

de bruker vanligvis som på spansk.

Ordinære tall

Har funksjonen til å sortere elementer i serie.

portugisisk spansk
1 først først
først
2. andre andre
3. terceiro tredje
4. quarto fjerde
5. femte femte
6. sjette sjette
7. syvende syvende
8 oitavo åttende
9 nono niende
10 tiende tiende
11 tiende primeiro ellevte
ellevte
12 tolvte tiende sekund
13 tiende terceiro trettende
14 tiende kvarto fjerde / tiende
15 tiende quinto dé quinto
16º
[email protected] déé
18º
19º dé ikke dé ikke
20º [email protected] [email protected]
21º [email protected] primeiro [email protected] primero
22º [email protected] segundo [email protected] segundo
23º [email protected] terceiro [email protected] tercero
24º [email protected] quarto [email protected] cuarto
25º [email protected] quinto [email protected] quinto
26º [email protected] sexto [email protected] sexto
27 hryvnias [email protected] s wiscurtimo [email protected] s wiscurtimo
28º [email protected] oitavo [email protected] octavo
29º [email protected] nono [email protected] noveno
30 hryvnias triggé triggebasert
31º begrens søket til primeiro avslutté primero
32 hryvnias triggé segundo triggebasert segundo
40 hryvnias quadragé cuadragé
50º quinquagé quincuagé
60º sexagé sexagé
70º septuagé septuagé
80º åttekant åttekant
90 hryvnias ikke -é ikke-ettertraktede
100º prosenté prosenté
101º prosenté primeiro prosenté primero
200º vintage vintage
300º tricenté tricenté
400º kvadringenté cuadrigenté
500º vintage vintage
600º sexcenté sexcenté
700 hryvnias september hryvsimo september hryvsimo
800º oktingenté oktingenté
900º ikke-Argentinsk ikke-Argentinsk
1000º milé milé
2000 dois tusendel to tusen en
100 000º cem tusendel hundre tusendel
1 000 000º milioné millioner

Fraksjoner (fraçõ)

portugisisk spansk
1/2 meio (a) gjennom
11/2 um e meio en og en halv
21/2 dois e meio to og en halv
1/3 en tredjedel av un tercio
2/3 to tredjedeler av dos tercios
1/4 ett soverom un cuarto
3/4 tre fjerdedeler tre soverom
1/5 en femtedel un-femtedel
1/5 en femtedel un-femtedel
1/6 bare en sjettedel un-sjette
1/7 en syvende – fn syvende

Praktiske eksempler:

Meio liter leite eller 1/2 liter leite
En halv liter melk eller 1/2 liter melk

Desimaltall(decimais)

på portugisisk, som på spansk, brukes komma (virgula) for desimaltall.

portugisisk spansk
0,1 null ví um null komma en
0,2 null v hryvrgula dois nullpunkt to
1,1 um ví um en spiser en
2,30 dois ví trenta to komma trenta

eller land crese trê ví quatro prosent (3,4 prosent) ao ano
landet vokser med 3,4% per år

priser (preç)

generelt de bruker de samme reglene for kardinalnumrene, bortsett fra At I Brasil er valutaen Den Virkelige (R$) og centene kalles «centá».

portugisisk spansk
R$ 0,10 dez centavos ti cent
R$ 1,00 um Ekte to euro
R$ 2,00 dois Reais to ekte
R $ 2,70 dois Reais og sytti cent to virkelige og sytti cent

Positive Og Negative Tall (mangler)

for å indikere at et tall er positive/negative tegn brukes» positive » ( + ) og «negativ» (-):

mais um
pluss en

mindre um
minst en

esta noite temperaturen vil være dez graus negativ
i kveld temperaturen vil være-10.

vekten på portugisisk

en receita leva duzentos gram ost
oppskrift krever to hundre gram ost

merk: på portugisisk refererer tallet til vekten (gram), det er alltid mannlig. Hvis det er i feminin, refererer det til grama (plen). Eksempel:

Comprei Duzentos gramas — > vekt

Comprei Duzentos gramas –> mengde torv

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.