Articles

New York City Slave Uprising (1712)

25 tot 50 zwarten kwamen samen om middernacht in New York City, New York op 6 April 1712. Met geweren, zwaarden en messen in de hand, staken de slaven eerst een bijgebouw in brand en vuurden vervolgens schoten af op verschillende blanke slavenhouders, die naar de scène waren geracet om het vuur te bestrijden. Tegen het einde van de nacht werden negen blanken gedood en zes blanken raakten gewond. De volgende dag beval de gouverneur van New York de milities van New York en Westchester om ” het eiland te besturen.”Met uitzondering van zes rebellen die zelfmoord pleegden voordat ze werden aangehouden, werden alle rebellen gevangen genomen en gestraft met wreedheid variërend van levend verbrand tot gebroken achter het stuur.

maar de snelle bestraffing van de schuldigen was niet genoeg om de zorgen van slavenhouders en hun politieke lichaam te onderdrukken. Binnen enkele maanden nam de New York Assembly een wet aan voor het voorkomen, onderdrukken en straffen van de samenzwering en opstand van Negers en andere slaven. Meesters mochten hun slaven straffen naar eigen goeddunken, niet naar leven of lid.”Zelfs de manumissie van New Yorkse slaven werd afgeschrikt door deze wet; meesters werden verplicht om tweehonderd pond zekerheid te betalen aan de regering en een twintig pond lijfrente aan de bevrijde slaaf. Ondanks deze strenge wetten zou New York slechts negenentwintig jaar aan de slavenopstand ontsnappen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.