Articles

Neptun: pole magnetyczne i magnetosfera

przed spotkaniem Voyagera 2 z Neptunem w sierpniu 1989 roku uważano, że planeta posiada zwykłe pole magnetyczne i magnetosferę. Jednak wewnętrzne pole magnetyczne Neptuna było równie dziwaczne jak Urana (zobacz Uran: pole magnetyczne i magnetosfera), z osią symetrii nachyloną o 49° do osi obrotu planety. Ponieważ sama oś obrotu była prawie pod kątem prostym do kierunku słonecznego, oś biegunowa magnetosfery, zwana guzkiem biegunowym, była naprzemiennie prawie wyrównana z przepływem, a następnie prawie pod kątem prostym do przepływu. W momencie przelotu sondy Voyager guzek polarny był tak zorientowany względem trajektorii spotkania, że Voyager (po raz pierwszy na jakiejkolwiek planecie) wszedł do magnetosfery przez guzek polarny (Belcher et al., 1989).

Planeta i wnętrze

Neptun ma promień równikowy 24 800 km, co jest nieco mniejsze niż promień Urana, masa 17 mas Ziemi (która jest nieco większa niż…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.