Articles

Statement on Regional Anesthesia

opracowany przez: Committee on Anesthesia Care Team
Ostatnio zmieniony: październik 25, 2017 (Oryginalna zgoda: 12 października 1983)
Pobierz PDF

chociaż zakres praktyki jest kwestią do ustalenia przez odpowiednie władze licencyjne i poświadczające, Amerykańskie Towarzystwo anestezjologów, jako organizacja lekarzy zajmująca się zwiększaniem bezpieczeństwa i jakości opieki anestezjologicznej, uważa za właściwe przedstawienie swoich poglądów dotyczących świadczenia znieczulenia regionalnego. Poglądy te opierają się na założeniu, że bezpieczeństwo pacjentów jest najważniejszym celem w przepisach dotyczących leczenia anestezjologicznego.

Anestezjologia, we wszystkich jej formach, w tym znieczulenie regionalne, jest praktyką medycyny. Znieczulenie regionalne obejmuje ocenę diagnostyczną, rozważenie wskazań i przeciwwskazań, przepisywanie leków oraz instytucję środków naprawczych i leczenia w odpowiedzi na powikłania. Dlatego skuteczne wykonanie znieczulenia regionalnego wymaga wiedzy medycznej i technicznej.

komponent medyczny na ogół obejmuje elementy kierunku medycznego i obejmuje:

  1. Preanestetyczna ocena pacjenta.
  2. opracowanie i przepisanie planu znieczulenia.
  3. zapewnienie, że znieczulenie regionalne jest wykonywane w odpowiednim środowisku fizycznym, w którym natychmiast dostępne są odpowiednie leki (w tym Emulsja lipidowa) i sprzęt.
  4. osobisty udział w technicznych aspektach znieczulenia regionalnego, gdy jest to właściwe.
  5. pozostała fizycznie dostępna do natychmiastowej diagnozy i leczenia nagłych przypadków.
  6. zapewnienie wskazanej opieki pooperacyjnej.

wymagania techniczne dotyczące znieczulenia regionalnego będą się różnić w zależności od wykonywanej procedury.

decyzja co do najodpowiedniejszej techniki znieczulenia dla konkretnego pacjenta jest osądem podejmowania decyzji medycznych i kompetencjami zaangażowanych lekarzy. Decyzję o wykonaniu określonej regionalnej techniki znieczulenia najlepiej podejmuje lekarz przeszkolony w specjalności medycznej anestezjologii. Decyzja o przerwaniu lub przerwaniu skomplikowanej technicznie procedury, rozpoznaniu i zarządzaniu powikłaniami oraz zrozumieniu ryzyka i korzyści płynących z znieczulenia regionalnego należą do obowiązków lekarza. Regionalne techniki anestezjologiczne są najlepiej wykonywane przez anestezjologa, który posiada kompetencje i umiejętności niezbędne do bezpiecznego i skutecznego działania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.