Articles

Jezhov terror

i Ukraina försvann 162 000 medlemmar av Ukrainas kommunistiska parti (bolsjevik), vilket motsvarar 35 procent av dess totala, under Jezhov-terrorn. Cirka 98 procent av partiets Centralutskott och Ukrainas regering och 80 procent av partiets oblast-utskott och oblast-verkställande utskott i oblast-sovjeterna arresterades. Lektorerna i högre utbildningsinstitutioner, lärare, läkare, agronomer, ingenjörer och tekniker decimerades. Framstående parti-och regeringstjänstemän i Ukraina, såsom Pavel Postyshev, Stanislav Kosior, Volodymyr Zatonsky, M. Popov, Oleksander Shlikhter, Andrii Khvylia och V. Balitsky, försvann. Hryhorii Hrynko, Ivan Dubovy och Yona Yakir avrättades. Panas Liubchenko, Ukrainas premiärminister, begick självmord. Akademikerna Mykhailo Kravchuk och Yeven Oppokiv skickades till arbetsläger. Författare som Ivan Mykytenko, Ivan Kulyk, Borys Kovalenko, Ivan Kyrylenko och Mykola Filiansky försvann utan spår.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.