Articles

Neptunus: magnetfält och magnetosfär

före Voyager 2-mötet med Neptunus i augusti 1989 ansågs planeten ha ett vanligt magnetfält och magnetosfär. Det inneboende magnetfältet i Neptunus var dock lika bisarrt som Uranus (se Uranus: magnetfält och magnetosfär), med en symmetriaxel lutad med 49 kb till planetrotationsaxeln. Eftersom rotationsaxeln själv var nästan i rät vinkel mot solriktningen, magnetosfärens polära axel, kallad polar cusp, var växelvis nästan i linje med flödet och sedan nästan i rät vinkel mot flödet. Vid tidpunkten för Voyager rymdfarkostens passage var polar cusp så orienterad i förhållande till mötesbanan att Voyager (för första gången på någon planet) kom in i magnetosfären genom polar cusp (Belcher et al., 1989).

Planet och inre

Neptunus har en ekvatorialradie på 24 800 km, vilket är något mindre än Uranus radie, en massa av 17 jordmassor (vilket är något större än…

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.