Articles

New York City Slave Uprising (1712)

mellan tjugofem och femtio svarta samlades vid midnatt i New York City, New York den 6 April 1712. Med vapen, svärd och knivar i handen satte slavarna först eld på ett uthus och sköt sedan skott på flera vita slavägare, som hade tävlat till scenen för att bekämpa elden. I slutet av natten dödades nio vita och sex vita skadades. Nästa dag beordrade guvernören i New York miliserna i New York och Westchester att ”driva ön.”Med undantag för sex rebeller som begick självmord innan de greps, fångades alla rebellerna och straffades med grymhet, allt från att brännas levande till att brytas vid ratten.

men det snabba straffet för de skyldiga var inte tillräckligt för att dämpa slavägare och deras politiska organ. Inom några månader, New York Assembly passerade ” en handling för att förhindra, undertrycka och straffa konspiration och uppror negrer och andra slavar.”Mästare tilläts straffa sina slavar efter eget gottfinnande”, inte förlänga till liv eller medlem.”Till och med manumission av New York-slavar avskräcktes av detta lagförslag; mästare var tvungna att betala två hundra pund säkerhet till regeringen och en tjugo pund livränta till den befriade slaven. Trots dessa stränga lagar skulle New York undkomma slavuppror i bara tjugonio år.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.