Articles

Oak Creek Wildlife Feeding Area

Oak Creek Wildlife Area förvaltas av staten Washington Department of Fish and Wildlife. Ett kompletterande vintermatningsprogram upprätthåller Yakima älgbesättning på avdelningsland under vintern; upp till 1200 älgar, inklusive cirka 90 grenade tjurar, kan ses vid utfodringstider.

erkänd främst som vinterområde för älg, dess mångsidiga areal försäkrar permanenta populationer av fisk, älg, rådjur, björn, chukar, rapphöna, vaktel, Ripa och hundratals andra andra arter. Dessutom bevarar vildmarksområdet många miles av streambank tillgång för fiskare. Oak Creek Wildlife Area köptes med medel som erhållits från idrottsmän genom Federal Pittman-Robinson Act och grundades 1939.

när snö täcker bergen tvingas älgen att migrera till foten för att hitta mat. Här kommer de i konflikt med människan, vars fruktträdgårdar, Rancher och hem upptar mark som älgen behöver för vinterområdet. Vinterälg kan äta från 3 till 10 pund hö per dag på utfodringsstationerna, varav de flesta odlas och köps från bönder i Washington. Under en svår vinter kan så många som 8000 älgar använda utfodringsområden. Älg börjar anlända redan i mitten av November, med den största delen av besättningen som anländer i Januari.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.