Articles

ReviewThe Human Genetic History of Oceania: nära och avlägsna vyer av spridning

den mänskliga historien i Oceanien är unik på det sätt som det omfattar både den första Out-of-Africa expansion av moderna människor till Nya Guinea och Australien samt den sista regionala mänskliga ockupationen av Polynesien. Andra antropologiska särdrag i Oceanien inkluderar funktioner som den utomordentligt rika språkliga mångfalden, särskilt i Nya Guinea med cirka 1000 ofta mycket distinkta språk, den oberoende och tidiga utvecklingen av jordbruket i högländerna i Nya Guinea för cirka 10 000 år sedan, eller den långsiktiga isoleringen av hela regionen från omvärlden, som varade så länge fram till 1930-talet för det mesta av Nya Guineas inre. Denna översyn kommer att ge en översikt över de genetiska aspekterna av mänsklig befolkningshistoria i Oceanien och hur några av de antropologiska särdragen återspeglas i mänskliga genetiska data. På grund av nuvarande datatillgänglighet kommer det mest att fokusera på insikter från könsspecifikt ärvt mitokondriellt DNA och Y-kromosomalt DNA, medan mer genomövergripande autosomala DNA-data snart förväntas lägga till ytterligare detaljer eller kan korrigera vyer erhållna från dessa två, om än mycket komplexa, genetiska loci.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.