Articles

Tillgänglig Vattenkapacitet

tillgänglig Vattenkapacitet är den mängd vatten som kan lagras i en markprofil och vara tillgänglig för odling av grödor. Det är också känt som tillgängligt vatteninnehåll (AWC), profil tillgängligt vatten (PAW) eller totalt tillgängligt vatten (TAW).

konceptet, framlagt av Frank Veihmeyer och Arthur Hendrickson, antog att det vatten som är lättillgängligt för växter är skillnaden mellan markvatteninnehållet vid fältkapacitet (bisexuell) och permanent vissningspunkt (Bisexuell):

https: / /

Daniel Hillel kritiserade att termerna FC och PWP aldrig var tydligt definierade och saknar fysisk grund och att markvatten aldrig är lika tillgängligt inom detta intervall. Han föreslog vidare att ett användbart koncept samtidigt skulle överväga egenskaperna hos växt -, mark-och meteorologiska förhållanden.

Lorenzo A. Richards påpekade att begreppet tillgänglighet är förenklat. Han såg att: termen tillgänglighet innebär två föreställningar: a) växtrotens förmåga att absorbera och använda det vatten med vilket det är i kontakt och b) beredskapen eller hastigheten med vilken markvattnet rör sig in för att ersätta det som har använts av växten.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.