Articles

VS geconfronteerd met ‘een andere potentiële Zuidwestgrenscrisis’ als Biden aantrad

immigratie hawks en analisten waarschuwen dat illegale immigratie aan de zuidelijke grens waarschijnlijk zal toenemen nadat president-elect Joe Biden aantrad, omdat een samenloop van factoren, zowel economisch als milieu, migranten ertoe heeft aangezet de VS binnen te komenHet team van Biden is al begonnen enkele van zijn campagnebeloften terug te lopen om een aantal van President Trump ‘ s immigratiebeleid op “dag één” ongedaan te maken, waaruit bezorgdheid blijkt over een verwachte instroom van migranten omdat natuurrampen en het coronavirus een aantal Centraal-Amerikaanse landen hebben verwoest.Ken Cuccinelli, adjunct-secretaris van het Ministerie van Binnenlandse Veiligheid, voorspelt alleen maar omdat immigranten Biden als gastvrijer voor migranten zien dan Trump dat de nieuwe regering “waarschijnlijk hun eerste humanitaire crisis zal krijgen” veroorzaakt door de Democraat “die effectief mensen vertelt dat hij een open grensbeleid gaat voeren.”

terwijl de Trump-regering afzakt, werken DHS-functionarissen aan het veiligstellen van een aantal van de wijzigingen in de regelgeving van de president en aan het blijven boeken van vooruitgang op de Zuidelijke grensmuur, zegt Cuccinelli.”We continue to build wall at a furious pace,” zei hij in een recent interview met National Review. “We zijn op ongeveer 415 mijl en tellen. De contracten zijn van kracht om na 20 januari te gaan, dus dat zal blijven totdat het op de een of andere manier wettelijk is gestopt.”

hij verwacht dat de Biden-administratie enige moeite zal hebben om Trump ‘ s executive orders ongedaan te maken.”They can’ t just automatically be done as we ‘ve seen when this president has tried to do that,” zei hij. “Hij werd vaak aangeklaagd en aangehouden. Dus moeten ze nu leven met al die jurisprudentie al die linkse activistische rechters.”

rechters hebben Trump ervan weerhouden DACA te beëindigen, door een nieuwe regel uit te voeren over het welvaartsgebruik door potentiële legale immigranten en door het tijdelijk beschermde Werkvergunningsprogramma voor bepaalde illegale immigranten niet te verlengen.”I think you can fully expect to see a lot of litigation, if a Biden administration points to undo essential parts of the Trump agenda, and I think you’ ll see us succes in court, again, largely because of the precedents in place during The Trump administration. De rollen zullen worden gedraaid in de rechtbanken,” Cuccinelli zei.Hij voegde eraan toe dat de president “het hoogste niveau van samenwerking heeft bereikt in de grootste illegale immigratielanden: Mexico, Guatemala, Honduras, El Salvador.”

Jake Sullivan, Biden ‘ s keuze voor nationale veiligheidsadviseur, vertelde de Spaanse telegrafist EFE dat de Democraat “zal werken om prompt ongedaan te maken” Trump ‘ s deals met Guatemala, Honduras en El Salvador die de Amerikaanse autoriteiten in staat stellen om asielzoekers naar die landen over te dragen.

indien deze relatie zou verdwijnen, zou de regering geconfronteerd worden met een “plotseling onvermogen van het systeem” om migranten te huisvesten.”Mensen realiseren zich niet dat er meer dan 2000 mensen per dag illegaal onze grens oversteken,” zei Cuccinelli. “De reden dat niemand het echt opmerkt, is omdat we 85 of 90 procent van hen nu heel snel kunnen repatriëren onder Titel 42.”

Title 42 is de public health order die Amerikaanse agenten in staat stelt om normale asielprocedures af te zien en de meeste migranten snel terug te sturen naar Mexico, een beleid dat is ontworpen om de verspreiding van het coronavirus binnen grensposten en detentiecentra te beperken.

het bevel heeft ervoor gezorgd dat Faciliteiten niet overvol zijn, maar nadat een rechter onlangs oordeelde dat de administratie Trump het CDC-bevel niet kan toepassen op niet-begeleide kindermigranten, is er een achterstand ontstaan, aldus Cuccinelli.

” als je die mogelijkheid combineert met wat na de feestdagen waarschijnlijk een overstroming is van wat neerkomt op illegale immigranten van Joe Biden, zal dat zeer ernstige problemen voor het hele systeem veroorzaken,” zei hij.

de grensovergangen waren in het grootste deel van 2020 aan het afnemen, maar de laatste tijd is de detentie van illegale migranten langs de grens tussen Arizona en Mexico toegenomen. De detenties in oktober stegen met 30 procent ten opzichte van September.Sarah Pierce, een Amerikaanse immigratie programma beleid analist bij het Migration Policy Institute, vertelde National Review dat terwijl zij en de meeste andere deskundigen voorspellen een stijging van de immigratie aan de zuidelijke grens, de huidige opwaartse klim is meer een indicatie van herhaling pogingen dan toegenomen migratie.”Voordat het CDC-bevel werd uitgevaardigd, bijvoorbeeld, als je migranten had die aan de zuidelijke grens van El Salvador aankwamen, en ze kwamen binnen en niet in aanmerking kwamen voor asiel, zouden ze onder versnelde verwijdering worden geplaatst, wat betekent dat ze snel terug naar El Salvador worden gedeporteerd,” zei ze. Titel 42, waardoor de VS sinds de invoering in Maart ongeveer 300.000 migranten konden uitzetten, heeft ook geleid tot meer recidive.

” een deel van die optiek die aan de zuidelijke grens plaatsvindt is een beetje kunstmatig, omdat het gewoon individuen zijn die terug naar Mexico zijn geduwd Onder het CDC-bevel, en ze proberen de zuidelijke grens over te steken en weer vastgehouden te worden,” zei Pierce.Maar zij voegde eraan toe dat als zij deel zou uitmaken van de nieuwe regering, haar eerste immigratieprioriteit zou zijn om zich voor te bereiden op een piek aan de zuidelijke grens.

” al vele jaren zien we steeds meer humanitaire aankomsten aan de zuidelijke grens, vooral gezinnen en kinderen, en we hebben keer op keer gezien hoe onze middelen en procedures aan de zuidelijke grens slecht zijn toegerust om met deze bevolkingsgroepen om te gaan,” zei ze.

zij voegde eraan toe dat er een “meer alarmerende” stijging van niet-begeleide minderjarige migranten is als gevolg van de titel 42 van het gerechtelijk bevel.

” we zagen al eerder een opleving in kinderen aankomen, nu ze niet kunnen worden uitgezet en in plaats daarvan moeten worden behandeld onder de TVPRA, die hen in staat stelt om asiel aan te vragen om verschillende uitkeringen aan te vragen, is het zeer waarschijnlijk dat we hen zullen blijven zien aankomen bij de zuidelijke grens.”

Lora Ries, een senior research fellow voor homeland security bij de Heritage Foundation, herhaalde deze voorspelling en vertelde Nationale recensie dat een Biden-regering zich gemakkelijk zou kunnen treffen door stijgende immigratie, wat doet denken aan wat de Obama-regering in 2014 en 2016 zag toen een instroom van migranten uit El Salvador, Guatemala en Honduras hun weg naar de grens maakte.

op dat moment kreeg Obama kritiek van beide kanten: mensenrechtenorganisaties hebben de democratische regering neergeslagen voor het opsluiten van gezinnen en kinderen en het versnellen van de deportaties, terwijl immigratiehardliners de toelage van tienduizenden migranten om het land binnen te komen en te blijven afkeurden terwijl hun asielzaken hun weg vonden in de rechtbanken, wat een jarenlang proces kan zijn.Ries voorspelt dat immigratie onder een Biden-regering “grotendeels zal lijken op die onder Barack Obama.”

“in welk geval, het aantal van elke categorie zou stijgen,” zei ze. “Illegale immigratie zou toenemen.”

” het woord is naar buiten gekomen dat Joe Biden veel lakser zou zijn in de handhaving van Immigratie en dus gebruiken smokkelaars dat om hun volgende klanten te lokken om illegaal de grens over te steken, ” zei ze. “Je hebt ook andere factoren in de plaats, met inbegrip van COVID, die de economieën van Midden-Amerikaanse landen en Mexico heeft getroffen. Er zullen er zoveel komen om werk te zoeken.”

al deze factoren hebben de perfecte storm gecreëerd en het land geconfronteerd met “een andere potentiële zuidwestgrenscrisis,” zei ze.

de vraag wanneer Biden het Migrantenbeschermingsprotocol zal beëindigen, of” blijf in Mexico ” – programma, zal een grote rol spelen in hoe snel de migratie zal toenemen. Sinds het beleid vorig jaar werd ingevoerd, hebben zo ‘ n 67.000 asielzoekers moeten wachten op hun immigratiehoorzittingen in Mexico.

het programma heeft bijgedragen tot een vermindering van het aantal migranten dat de grens probeert over te steken en heeft duizenden migranten die al aan de grens zijn, aangemoedigd om in plaats daarvan terug naar huis te gaan.Aangezien de MPP niet bij verordening is gecodificeerd, zou Biden de bevoegdheid hebben het beleid onmiddellijk in te trekken.”Als hij onmiddellijk zou eindigen dat het zeker de caravans zou herstarten, en zijn homeland security zou overweldigd worden,” zei Ries. “Dat wil hij niet. Ik denk niet dat hij het visuele wil en ook niet de operationele hoofdpijn van het omgaan met dat.”

hoewel Biden tijdens de campagne had beloofd om de MPP ongedaan te maken op “dag één”, zeiden topadviseurs van de gekozen president vorige week dat ze de asielbeperkingen aan de Mexicaanse grens en andere vormen van immigratiebeleid van Trump niet onmiddellijk zullen terugdraaien, omdat het tijd zou kosten om de “schade” ongedaan te maken die door de huidige regering is aangericht.Sullivan zei tegen EFE dat Biden niet onmiddellijk zal overgaan tot het beëindigen van MPP en zei dat het “een ramp was van het begin af aan en heeft geleid tot een humanitaire crisis in Noord-Mexico”, maar dat het in de praktijk brengen van het nieuwe beleid tijd zou kosten.”If and when he ends it, I think we would see great numbers at the border,” zei Ries. “En daarom springen asielaantallen er snel door. Dus, ik denk dat we geleidelijke verhogingen zullen zien tot het punt dat hij MPP verwijdert, en dan zou het aanzienlijk springen.”

Susan Rice, de inkomende adviseur voor binnenlands beleid van Biden, vertelde onlangs aan EFE dat de gekozen president Titel 42 ook niet onmiddellijk zal beëindigen vanwege bezorgdheid over de volksgezondheid.

” onze prioriteit is het heropenen van de asielprocedure aan de grens in overeenstemming met de capaciteit om dit veilig te doen en de volksgezondheid te beschermen, met name in de context van COVID-19. Deze inspanning zal onmiddellijk beginnen, maar het zal maanden duren om de capaciteit te ontwikkelen die we nodig zullen hebben om volledig te heropenen.”

” verwerkingscapaciteit aan de grens is niet als een licht dat je gewoon kunt in-en uitschakelen,” zei ze.

migranten en asielzoekers “moeten absoluut niet geloven dat degenen in de regio die het idee hebben dat de grens plotseling volledig open zal staan om iedereen op Dag 1 te behandelen.”

” het zal niet, ” Rice zei.

terwijl de administratie van plan is “enkele stappen te ondernemen om het beleid onmiddellijk te veranderen,” zei ze, “anderen zullen tijd nodig hebben om in te voeren.”

” de situatie aan de grens zal niet van de ene op de andere dag veranderen, grotendeels als gevolg van de schade die de afgelopen vier jaar is aangericht. Maar we zijn vastbesloten om het volledig aan te pakken.”

dit volgt op een rapport van NPR dat velen van team Biden vinden dat immigratieactivisten te “vijandig” zijn geworden met beleidseisen die het team “ongemakkelijk” maken.”

Biden ‘ s transition team weigerde het rapport.

” dit begint met het herstellen van orde, waardigheid en eerlijkheid in ons systeem en day-one-acties om een eerlijk proces te herstellen om gezinnen de kans te geven asiel aan te vragen, DACA te herstellen en immigratiewetgeving in te voeren die een weg naar burgerschap omvat,” zei het transition team in een verklaring en voegde eraan toe dat Biden “toegewijd is aan het hebben van een open dialoog met groepen over een breed spectrum om ervoor te zorgen dat zijn administratie voldoet aan de behoeften van de gemeenschap.”

Ries waarschuwde dat DACA “de rechtsstaat ondermijnt” en “de volgende groep illegale immigranten aanwakkert”, net als Biden ‘ s belofte om een algemene amnestie uit te vaardigen voor de volledige bevolking van personen zonder papieren die in de VS zijn, een groep die van 11 miljoen mensen tot meer dan 20 miljoen mensen kan zijn, zei ze.”That just kind of rings the bell for future clandestiene immigrants, who then then know that if they just can get into the U. S. and wait, they will endly get a green card also,” zei ze.Rice en Sullivan vertelden EFE dat Biden zijn belofte zal nakomen om onmiddellijk wetgeving in te voeren om een weg naar burgerschap te creëren voor mensen in de VS die illegaal zijn.Ambtenaren van Biden ’s transition team zeiden in December dat de gekozen president deportaties uit het Amerikaanse binnenland zal opschorten terwijl het nieuwe beleid voor de Amerikaanse Immigratie en Douanehandhaving” sorteert”.Daarnaast heeft Biden gezegd dat hij het plafond voor de jaarlijkse opname van vluchtelingen wil verhogen tot 125.000 in één jaar, hoger dan President Obama, die dat percentage tijdens het hoogtepunt van het Syrische conflict heeft verhoogd tot 110.000.Ries zei dat het verhogen van het plafond de normen voor doorlichting zou versoepelen, omdat overheidspersoneel moeite zou hebben om dat aantal operationeel te bereiken. Ondertussen heeft de regering-Trump de vluchtelingenplafonds elk jaar verlaagd. Het zit nu op het laagste punt, op 15.000.

” een Biden-administratie zou een moeilijke keuze moeten maken: als ze MPP gaan beëindigen, zullen de caravans hervatten, de asielaanvragen zullen springen, de achterstand zal toenemen. Hij kan ook niet verhogen en voldoen aan een vluchteling plafond tot 125.000, ” zei ze. “Het is gewoon operationeel niet haalbaar.”

“He would need to find a middle ground that’ s manageable and that doesn ’t fake good security doorlichting and doesn’ t water down the benefit to just reach a arbitrair number that sounds good, but you ‘ re not really helping those truly in fear,” zei ze.

stuur een tip naar het nieuws team op nr.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.